Consultoria

Estudis de Qualitat d'Energia
 • Detecció i filtratge d'harmònics.
 • Energia reactiva.
 • Altres.
Estudis de Viabilitat

Realitzem tot tipus d'estudis de viabilitat relacionats amb la implantació de noves idees. D'aquesta manera podem proposar la solució optimitzada pel seu procés de producció.

Projectes de Nova Activitat Econòmica

Si esta obrint un nou negoci o ampliant la seva activitat, et podem assessorar i portar a terme la llicència d'obertura / activitat adequada per al seu negoci.

Projectes tècnics
 • Directiva ATEX.
 • Certificats CE.
 • Expedients de Legalització.
Formació a l'Empresa

Formem els empleats en l'àmbit industrial desitjat per realitzar les seves funcions més eficientment.

Automatització industrial

Fabricació de Maquinària a Mida

Fabriquem màquines a mida amb les especificacions requerides pel client.

Sensorització de màquines i/o processos

La sensorització permet millorar els ratis de producció i racionalitzar el manteniment.

Implementació d'Accions d'Estalvi d'Energia
 • Sistemes de control d'estalvi energètic.
 • Substitució d'elements per altres de major eficiència.
 • Optimització de processos.
Programació de PLC

Programem noves aplicacions adaptades a les necessitats dels nostres clients amb PC industrial i PLC s. Això ens permet, mitjançant automatismes industrials, adaptar màquines i/o processos a noves comandes que converteix la instal·lació en absoleta. Solució ideal que permet acceptar noves comandes sense un cost d'inversió elevat que suposa comprar maquinària específica.

Visió Artificial

Mitjançant l'ús de sistemes d'alta velocitat podem oferir solució a problemes complexos de supervisió.

Modernització de Maquinaria Antiga

Actualització de maquinària especial mitjançant l'actualització del sistema informàtic i així augmentar les seves prestacions.

Robòtica Industrial

Integrem robots industrials per realitzar muntatge, supervisió, soldadura, pintura i altres tasques. Els robots industrials són ideals per realitzar treballs repetitius i d'alta precisió. 

Manteniment

Taller d'Electrònica

Oferim als nostres clients servei de reparació de tot tipus d'aparells d'electrònica industrial:

 • Targetes de control.
 • Unitats VCC-ACC.
 • Controladors de procés.
 • Fabricació de circuits segons especificacions.
Calderes

Realitzem el manteniment periòdic de generadors de vapor, Descalcificadors, cremadors i equips relacionats.

Xarxes de Control distribuïdes

Dissenyem i gestionem tot tipus de topologies referents a xarxes industrials per cable i fibra òptica:

 • Ethernet industrial.
 • PROFIBUS.
 • PROFINET.
 • IO-Link.
 • DeviceNet.
Reparació d'Averies

Reparem averies elèctriques i/o electròniques relacionades amb màquines de producció.

Manteniment Preventiu i Predictiu de Sistemes Automatitzats

Realitzem el manteniment preventiu i predictiu de maquinària pròpia i també d'altres fabricants.

Control Numèric

sistemes multi-eix de control numèric.